Danh sách 16 trang phục

Danh sách 31 tướng

Valhein
Triệu Vân
Yorn
Mganga
Krixi
Veera
Toro
Gildur
Taara
Zill
Mina
Jinna
Thane
Ormarr
Zuka
Chaugnar
Xeniel
Ignis
Tulen
Ilumia
Violet
Nakroth
Liliana
Zephys
Murad
Arthur
Lindis
Slimz
Butterfly
Kahlii
Natalya

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá