dư 9k vàng

Danh sách 12 trang phục

Arthur Hoàng Kim Cốt
Arthur Lãnh Chúa Xương
Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Butterfly Teen Nữ Công Nghệ
Butterfly Thuỷ Thủ
Fennik Nhà Thám Hiểm
Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Zephys Oán Linh
Aleister Quang Vinh

Danh sách 25 tướng

Arthur
Gildur
Grakk
Jinna
Kriknak
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Moren
Murad
Natalya
Ormarr
Raz
Superman
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zephys
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ