dư 236 quân huy - chủ clan

Danh sách 23 trang phục

Murad M-TP Thần Tượng Âm Nhạc
Arthur Hoàng Kim Cốt
Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Batman Đôi Cánh Đại Dương
Butterfly Thuỷ Thủ
Fennik Nhà Thám Hiểm
Gildur Phượt Thủ
Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Kriknak Bọ Cánh Bạc
Nakroth Bboy Công Nghệ
Nakroth Quân Đoàn Địa Ngục
Natalya Quý Cô Thủy Tề
Ngộ Không Đạo Tặc
Omega Người Máy Xanh
Slimz Chú Thỏ Ngọc
Slimz Thỏ Thợ Mỏ
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Zephys Hiệp Sĩ Bí Ngô
Zuka Giáo Sư Sừng Sỏ
Aleister Quang Vinh
Zill Dung Nham

Danh sách 32 tướng

Arthur
Azzen'Ka
Batman
Cresht
Gildur
Ignis
Jinna
Joker
Kahlii
Kriknak
Lữ Bố
Mganga
Moren
Murad
Nakroth
Ngộ Không
Omega
Ormarr
Preyta
Raz
Ryoma
Skud
Slimz
Taara
TeeMee
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Zephys
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ