Danh sách 2 trang phục

Butterfly Teen Nữ Công Nghệ
Valhein Hoàng Tử Quạ

Danh sách 13 tướng

Airi
Astrid
Butterfly
Gildur
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ