Danh sách 2 trang phục

Butterfly Teen Nữ Công Nghệ
Valhein Hoàng Tử Quạ

Danh sách 11 tướng

Gildur
Jinna
Kahlii
Krixi
Mganga
Mina
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ