dư 11k vàng

Danh sách 3 trang phục

Butterfly Teen Nữ Công Nghệ
Fennik Nhà Thám Hiểm
Skud Sơn Tặc

Danh sách 9 tướng

Kriknak
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Tel'Annas
Toro
Triệu Vân
Valhein

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ