dư 7k vàng

Danh sách 5 trang phục

Arthur Lãnh Chúa Xương
Kriknak Bọ Cánh Bạc
Toro Đặc Cảnh NYPD
Valhein Hoàng Tử Quạ
Zuka Đại Phú Ông

Danh sách 18 tướng

Arthur
Gildur
Ignis
Kahlii
Kriknak
Krixi
Mina
Natalya
Ormarr
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ