chủ clan - 78 mảnh trang phuc

Danh sách 7 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Mganga Tiệc Bánh Kẹo
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Yorn Cung Thủ Bóng Đêm
Zephys Oán Linh
Aleister Quang Vinh

Danh sách 15 tướng

Arduin
Gildur
Kahlii
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Preyta
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Yorn
Zephys
Zill

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ