dư 9k vàng - thẻ đổi tên

Danh sách 18 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Butterfly Thuỷ Thủ
Butterfly Xuân Nữ Ngổ Ngáo
Chaugnar Ác Sinh Mộng Hóa
Fennik Nhà Thám Hiểm
Grakk Khô Lâu Đại Tướng
Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Nakroth Quân Đoàn Địa Ngục
Payna Cảnh Vệ Rừng
Preyta Không Tặc
Slimz Thỏ Thợ Mỏ
Thane Quang Vinh
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Zephys Oán Linh
Ormarr Cựu Chiến Binh
Aleister Quang Vinh

Danh sách 37 tướng

Aleister
Alice
Arduin
Azzen'Ka
Chaugnar
Gildur
Grakk
Ilumia
Kil'Groth
Kriknak
Krixi
Lauriel
Lữ Bố
Maloch
Mganga
Mina
Moren
Murad
Nakroth
Omega
Ormarr
Payna
Preyta
Raz
Skud
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Xeniel
Yorn
Zephys
Zill
Zuka
Tulen

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Chat Với Hỗ Trợ