dư 8k vàng

Danh sách 9 trang phục

Arthur Lãnh Chúa Xương
Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Thane Quang Vinh
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Veera Cố Giáo Hắc Ám
Zuka Đại Phú Ông
Aleister Quang Vinh

Danh sách 28 tướng

Arduin
Arthur
Chaugnar
Fennik
Gildur
Ilumia
Jinna
Kil'Groth
Kriknak
Krixi
Mganga
Mina
Natalya
Omega
Ormarr
Payna
Skud
Taara
TeeMee
Tel'Annas
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ