nhiều skin hiếm

Danh sách 20 trang phục

Arthur Hoàng Kim Cốt
Arthur Lãnh Chúa Xương
Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Fennik Nhà Thám Hiểm
Gildur Phượt Thủ
Ilumia Hồng Hoa Hậu
Joker Trò Đùa Tử Vong
Kahlii Cô Dâu Hắc Ám
Lữ Bố Nam Vương
Moren Chú Thợ Điện
Murad Thợ Săn Tiền Thưởng
Nakroth Chiến Binh Hỏa Ngục
Slimz Thỏ Thợ Mỏ
Thane Quang Vinh
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Veera Cố Giáo Hắc Ám
Zuka Đại Phú Ông
Aleister Quang Vinh

Danh sách 27 tướng

Arthur
Gildur
Grakk
Ignis
Joker
Kahlii
Kriknak
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Moren
Murad
Nakroth
Ngộ Không
Ormarr
Slimz
Taara
TeeMee
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Xeniel
Zephys
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Chat Với Hỗ Trợ