Danh sách 8 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Gildur Phượt Thủ
Mganga Tiệc Bánh Kẹo
Thane Quang Vinh
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Zephys Oán Linh
Aleister Quang Vinh

Danh sách 27 tướng

Aleister
Alice
Butterfly
Cresht
Fennik
Gildur
Ignis
Jinna
Kahlii
Kriknak
Krixi
Maloch
Mganga
Mina
Nakroth
Natalya
Ngộ Không
Ormarr
Payna
Raz
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Zephys

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ